I T P A- אסוציאציות אודיטוריות

המחבר\ המעבד  

מבחן ישן  ע" הזוג Kirk

תורגם ע"י קלינאית תקשורת פישר 1982

מה בודק המבחן יכולת של שפה דבורה
מתאים לגיל 4-11
הציוד הנדרש לביצוע רשימת משפטים חסרים
דרכי העברה  

לנבחן מוקראים משפטים עם מילים חסרות ועליו להקיש לפי אנלוגיות שונות ולהשלים את המשפט.

ההוראה "אומר לך משפט, אך לא אסיים. אני מבקשת שתשלים את המשפט".
קריטריונים לתצפית והתייחסות

 

התארגנות ראשונית, הבנה, התנהגות בעת השליפה .

איכות השליפה :איטי, רצופה, מתאמץ ,מקוטעת .

מה ניתן ללמוד הבנת אנלוגיות שמיעתיות

ליצירת קשר מלא פרטים