מבחן REY

המחבר\ המעבד REY בשנת 1964, תורגם לעברית על ידי וקיל בשנת1991..
מה בודק המבחן  

בדיקת זיכרון לטווח מיידי ולאחר השהייה של 15 מילים חסרות הקשר טקסטואלי, זכירת פרטים לאחר למידת חומר חדש ויכולת זיהוי פרטים מתוך מסיחים.

מתאים לגיל 6-99
הציוד הנדרש לביצוע  

15  המילים מרשימת מטרה, 15 מילים מרשימת הפרעה ו-20 מילים חדשות

דרכי העברה לנבדק מוקראת רשימת מילים אשר עליו לשחזרה.
ההוראה העברה 1-5: לנבדק מוקראות רשימת 15 מילים, מיד לאחר ההקראה מבקשים שישחזר את הרשימה בקול רם .

תהליך זה חוזר על עצמו 5 פעמים  .

לפני העברה 6 –  "עכשיו אשמיע לך רשימת מילים חדשה ,עלייך לחזור על המילים של רשימה זו ".

העברה 6-לנבדק מוקראות רשימת מילים ב' ובה 15 מילים, לאחר ההקראה הנבדק מתבקש לשחזרה בקול .

העברה 7-עכשיו אמור לי את רשימת המילים הראשונה שהקראתי לך 5 פעמים .

השהייה של 20 דקות (בהן הנבדק לא נחשף לגירויים קודמים)

העברה 8-לאחר השהייה של 20 דקות: הנבדק מתבקש לשחזר בקול את רשימת א' ללא הקראה נוספת.

העברה 9-לנבדק מוקראות רשימת 50 מילים הכוללת את רשימה א' +ב', ומילים חדשות .

לאחר הקראה של כל מילה על הנבדק לציין האם מלה זו שייכת לרשימה א' ?

העברה 10- כאן נדרש רצף.

נהלי העברה: 1.מניחים את הדף על השולחן (הדף כולל בתוכו את רשימת 15 המילים מרשימה א'.

2. עלייך לסדר את המילים על פי הרצף הנכון בה הוקראו.

3. מי שלדעתך הושמעה ראשונה כתוב בשורה ראשונה וכך הלאה.

קריטריונים לתצפית והתייחסות

 

 

זכירת פרטים לאחר למידת חומר חדש, משתמש באסטרטגית זיכרון, התגייסות וקשב לאורך ההשמעה

עקומת הלמידה מהקראה 1-5, יכולת ארגון המידע במסירתו.

 

ליצירת קשר מלא פרטים