K'ims game

מה בודק המבחן זיכרון חזותי מילולי הבודק זיכרון לאחר שינון .
מתאים לגיל 5-17
הציוד הנדרש לביצוע  

דף עם תמונות

סטופר

דרכי העברה חשיפת תמונות למשך 2 דק'.

לאחר 10 דק' ,הנבדק חוזר על רשימת הפריטים שזוכר ,ללא חשיפה חוזרת של הפריטים.

לאחר זכירה שניה אשאל את הילד כיצד עבדת?

 

ההוראה לפנייך דף עם תמונות ,עליך ללמוד בע"פ ולשנן את התמונות במשך 2.00 דקות.

לאחר 2 דק' אסתיר את הדף: "אמור לי את הפריטים שהופיעו על הדף" .

הסדר לא חשוב .

 

קריטריונים לתצפית והתייחסות

 

התארגנות ראשונית, האם מנצל את הזמן ללמידה ושינון,

קשב וריכוז, אסטרטגית עבודה שמפעיל,

מגויסות /מוכנות לביצוע המשימה, התנהגות בעת הלמידה ובתהליך השליפה, איכות השליפה(רצופה, מקוטעת),

הפער בין זיכרון מידי למושהה.

 

 

מה ניתן להסיק -מהן אסטרטגיות השינון בהם השתמש?

-התארגנות ,דרכים לעיבוד המידע ושליפתו

-יכולת/קושי בזכירת אינפורמציה חזותית מילולית.

-בעיה בשליפת המידע החזותי.

-קושי בשמירת מידע חזותי

-פער בין כמות הפריטים שזכר בטווח המידי /בינוני .

 

ליצירת קשר מלא פרטים