IDIDACT  יצרה מודל של חשיבה מחוץ לקופסא

"ותיפקחנה עיני שניהם וידעו כי עירומים הם. ויתפרו עלה תאנה ויעשו להם חגורות" (בראשית ג', ז').

התהליך הטכנולוגי מתואר כבר בתורה: ברגע שהתעוררה בעיה אדם וחוה הבינו שהם עירומים מה שגרם  להם מבוכה,  לכן חיפשו פתרון ומצאו אותה בסביבתם :עלה תאנה ויצרו ממנו כסות.

כך נולדה הטכנולוגיה, מאז ימי קדם ועד ימינו, יחסי-גומלין הדוקים קיימים בין התפתחות הטכנולוגיה לבין התפתחות חיי החברה האנושית.

המהפכה החקלאית, המצאת הדפוס והמהפכה התעשייתית – הן דוגמאות לתהליכים אשר הביאו לשינוי משמעותי באורח החיים, בדפוסי חשיבה ובתפיסות עולם.

פיתוחים טכנולוגיים מאפשרים לאדם כמו הוקינג, אשר מגבלותיו הגופניות אינן מאפשרות לו לדבר, לתקשר עם סביבתו באמצעות מחשב מיוחד, לכתוב ולדבר. בלעדי טכנולוגיה זו, נדון אדם כמוהו להיות מרותק לביתו ומנותק מסביבתו.

בחברת העתיד נקבעים מאפיינים חדשים להשתלבות פורייה בחברה של המאה ה-21

השפעת המהפכה הדיגיטלית נותנת אותותיה גם במערכת חינוך וכאן מקומה של חברת

 IDIDACT  אשר יצרה מודל של חשיבה מחוץ לקופסא .

הבינה המלאכותית מהווה תחליף ראוי לאבחון דידקטי ארוך ומייגע – אבחון דידקטי דיגיטלי מביא תוצאות אבחון מידיים ונגיש לאנשי  מקצוע :, מאבחנים דידקטיים, פסיכולוגים, מוסדות המעוניינים בהכשרת העובדים לשימוש בכלי אבחון.

 IDIDACT מציעה למערכת החינוך תוכנית ייחודית שבה בתי הספר ומתיאות יוכלו לקבל את

המענה המקסימלי במינימום משאבים.

IDIDACT מציעה תוצאות אבחון מידיים להורים , האבחנה מתקבלת ביום האבחון ללא צורך

להמתנה, כמו כן מקצר תורים לרופאים מומחים כגון נוירולוג וכו' .

הבדיקה הממוחשבת מצליחה לעלות בתום בדיקה אחת על מקורן של קשיי הלמידה  לקבל

אבחנה מדויקת ומהירה שהם אחד מאבני היסוד לטיפול בילד המתקשה .

אסתי שיפר

מאבחנת דידקטית.

ליצירת קשר מלא פרטים