אבחון בחשבון לכתה ג'

מושג המספר בתחום ה-10,000

א.מניה וספירה ביחידות ,עשרות שלמות מאות ואלפים

למשל על המאובחן להמשיך את הסדרה בהתאם-                                          .. 10,20,30,40

או

……..,120,230,330

ב. השלמת סדרות כתובות

ללא דילוגים ___________ , ______________ , _____________ 26 , ,25

 

עם דילוגים  ___________ , ______________ , _____________   151 , 149

 

___________ , ______________ , _____________  230, 210

  • מחזוריות המספרים

ספירה ברצף עולה                 __________________________351

ספירה ברצף יורד                   __________________________ 876

ד.קריאה וכתיבת מספרים דו ,תלת וארבע ספרתיים

כתוב במילים:

670                                                        .                                        .

913                                                                                                

כתוב בספרות:

תשע מאות וחמש:                                                                               .

חמש מאות ועשרים:                                                                             .

ה. מקום המספר – מספרים עוקבים

  • א. מספר קודם למספר נתון

289 _____________________          531_____________________

289____________________   693 ____________________

  • ב. מספר עוקב

______________________ 7844

______________________ 551

______________________ 676

______________________ 22

ו. הקף בעיגול את ספרת האחדות במספר  842

הקף בעיגול את ספרת העשרות במספר    916

פוזיציה

העתקת תרגיל ממאוזן למאונך ופתירת התרגיל

 

=9+453+25

  1. מפוזיציה למספר

כתוב את המספר שיש לו 5 מאות אלפים ו-2 עשרות ________________________________

כתוב את המספר שיש לו 8 עשרות אלפים ו-5 מאות ________________________________

 

חישוביות: עובדות יסוד בארבע פעולות החשבון בע"פ

חיבור וחיסור

בתוך העשרת:

4+3=                9-2=             6+3=             8-6=             9-0=             0+7=

=25+3

=24+5

מעבר עשרת:

9+8=                                    14-7=

6+7=                                    12-6=

=57+5

כפל:

0X9=                                  1X8=

2X8=                                  9X2=

7X10=

 

חילוק:

18:2=                                 16:2=

 

משמעות הפעולות:

שאלות מילוליות

  1. דני קנה 6 פוגים , הוא השאיל ליוסי 4 פוגים.  כמה פוגים נותרו לדני

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

רוית רצתה לרכוש חולצה ב40 ₪

היא נתנה למוכרת 85  ש"ח

כמה עודף קיבלה?

________________________________________________________

ליצירת קשר מלא פרטים