קריאת טקסט

מתוך ערכת מעק"ב: מיפוי עדכני של קריאה וכתיבה על פי נורמות ארציות
בהוצאת מכון מופ"ת ואגודת ניצן / ד"ר מיכל שני.

חברות בצוות: דורית לחמן, צילה שלם, אמירה בהט וטלי זייגר.

הפיתוח התאפשר באמצעות מדגם מייצג אשר כלל 1500 תלמידים מכל רחבי הארץ.

הערכה מיועדת למיפוי תהליכים בסיסיים בקריאה ובכתיבה ומטרתה לתת בידי המורים כלי מהימן לאיתור רמת התלמיד.

ליצירת קשר מלא פרטים