עזרים

סוללת הערכות, המבחנים והמטלות הכלולות באבחון דידקטי בקליק

איידידקט מציעה לכם סוללת אבחונים שתסייע לכם לקצר את ההתנהלות מול המאובחנים ולייעל את העבודה שלכם:

אבחוני קריאה וכתיבה –מערכת אבחונים הבודקת את תפקודי הקריאה: פענוח יעילות הקריאה ושטף .
במבחנים אלה נבדקים ארבעת המעבדים האחראים על הקריאה: הפונולוגי, האורתוגראפי, המשמעות וההקשר. בתחום הכתיבה- אבחון בהיבט הטכני, הלשוני וההבעתי של הילד.

הבחנה שמיעתית – הבחנה בין צמדי מילים זהות ושונות.

שטף מילולי – היכולת לשלוף מילים עפ"י קטגוריה פונולוגית. קצב עיבוד מילולי-מהירות שיום של ספרות מנבאת תהליכי זיהוי מילים, ואת יכולת הרכישה האוטומטית בקריאה.

מבחן למידה מילולי שמיעתי – בדיקת זכירה של רשימת מילים חסרות הקשר טכסטואלי, בטווח המיידי ולאחר השהייה (20 דקות). זכירת פרטים לאחר למידת חומר חדש ויכולת זיהוי פרטים מבין מסיחים. כמו כן, נבדקה עקומת למידה, ארגון מידע, קלט, עיבוד וקיומן של הפרעות הדדיות בין מידע חדש למידע ישן.

זיכרון חזותי מילולי – בודק יכולת לציין שמות של עצמים שהופיעו בדף מטרה.

עיבוד מידע חזותי – המבחן בודק יכולת התארגנות ספונטנית במרחב, תיאום עין, יד זכירה חזותית, תפיסת תבניתית, יכולת התארגנות באמצעות לימוד. כמו כן נבדקת הפונקציה הניהוליות והיכולת לשלב כמה מערכות מידע נפרדות תכנון ארגון פיקוח ובקרה. המבחן מאפשר לקבל מידע לגבי איכות תהליכי הקלט, העיבוד והפלט של מידע חזותי.

תחום שפתי – המבחן בודק שלושה תפקידי היגיון :המשגה ,שפיטה והסקה.

מבחן הבודק שפה דבורה – מבחן להערכת השפה הדבורה אצל ילדים בני 5-11 שנים. ניתן לתכנן בעזרתו טיפול לשוני לילד בעל קשיי שפה.

חשיבה לא מילולית –מבחן המחייב הבחנה חזותית, רצף, סדרה אנלוגיות אנליזה וסינתזה, יכולת לעיבוד מספר נתונים בו זמנית, יכולת ניתוח של תבניות חזותיות מופשטות.

תפקודים ניהוליים: מבחנים הדורשים קשב חזותי, ריכוז, אסטרטגיות וקצב עבודה. המבחן בודק יכולת הפניית קשב חזותי תוך בדיקת אופן הסריקה.

ליצירת קשר מלא פרטים