מחירון

מחירי מבצע להשקה

איסוף נתונים תוך כדי ביצוע האיבחון
קבלת הערכה מיד עם סיום האיבחון
הפקת דוח בסמוך לביצוע האבחון
אפשרות להפקת חשבונית/קבלה אונליין (בתשלום נוסף).
כל המחירים אינם כוללים מע"מ
תשלום לפי שימוש בלבד "לא איבחנת - לא שילמת"
החל מ 50 ש"ח לכל סוללת האבחונים (26 מבחנים - פחות מ 2 ש"ח למבחן!)
הדוחות והנתונים נמצאים על גבי שרת מאובטח
40 לסוללת מבחנים (26 מבחנים)

אנו שומרים את הזכות לשנות מחירים ונתונים בכל עת

38 ברכישת 10 סוללות

מסלול משתלם!

35 ברכישת 100 סוללות

עסקה משתלמת למכוני אבחון!

בשלב ראשון ניתן לבצע חלק מהמבחנים , עד להשלמת כל המבחנים אנו מאפשרים לכל מאבחן להשתמש במערכת ולתת לנו פידבקים ,הערות המלצות.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את מבצע ההשקה בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

האבחונים בתקופת ההשקה יהיו זמינים להורדה לאחר תקופת ההשקה למאבחן שיחליט שלא להמשיך שימוש במערכת בתשלום.

המחירים הנקובים כאן הינם מחירי מבצע לתקופה מוגבלת ויהיו בתוקף עם השלמת סוללת כל המבחנים.

ליצירת קשר מלא פרטים