מבחן מוכנות בחשבון כיתה א

 • סמלים גרפיים

1-5 זיהוי ספרות  יש להניח לפני הילד כרטיסים מ- 0 עד 5 ולבקשו להצביע בכל פעם על מספר אחר

שיום ספרות– יש להציג לפני הילד כרטיסים מ- 0 עד 10, ולבקשו לקרוא להם בשם

כתיבת מספרים באמצעות העתקה – "העתק את הספרות המופיעות למעלה."

 • סדר המספרים :

בדיקת  רצף מספרים עולה

"ספור קדימה מ-1 עד 10."

"התחל לספור מ- 4."

"התחל לספור מ- 9."

ספירה לאחור ….

 • משמעות כמותית

מנייה בצורות שונות

קביעות המספר

זיהוי כמויות עד 5

בתחום ה-10 : "מנה את הדסקיות והגד לי כמה יש."

 

 • משמעות סידורית

– מניחים כמות של דסקיות עד 9.

הוראה "מנה את הדסקיות."

רצף יורד (ספירה חזור)

"חזור/ספור מ- 10 עד 0."

"חזור/ספור מ- 20 עד 0."

מנייה חזור " סדר את הדסקיות בשורה."

"מנה/ספור את הדסקיות אחורנית."

הצבעה על עצם מתאים למספר סודר הנתון בשורה

זיהוי המספר הסודר הנמצא לפני:

"איזה מספר בא אחרי ?"

4    3 ,   8     ,  6

זיהוי המספר הסודר הנמצא אחרי

"איזה מספר בא לפני  ?"

5       3          10

 • מושגי רצף

סדר ימי השבוע –

מניחה בפני התלמיד 5 בע"ח מפלסטיק/דמויות :

זיהוי – "הראה לי את הראשון."

"הראה לי את האחרון."

"הראה לי את הרביעי."

"הראה לי את הלפני האחרון."

 • יכולת תפיסת התבנית עד 6

באמצעות שחזור הדגם התבניתי מהזיכרון, ע"י בנייתו מדסקיות על כרטיס ריק. לילד, שמתקשה בשחזור התבנית מהזיכרון, יש לתת את הדגם מול עיניו ולבקשו להעתיק את הדגם.

 • הקשר בין שתי משמעויות

זיהוי כמות העצמים

 • השוואת מספרים עוקבים

בניית מדרגות מעצמים בהפרש 1

בכמה גדול?

ידיעת הכמות הנשארת לאחר הפחתה של 1

 • אמדן:

"הסתכל היטב על שתי הקבוצות והגד לי, איפה יש יותר?"

הנחיות: מסדרים בצורה אקראית על השולחן שתי קבוצות של דסקיות: אחת בתחום ה- 5 ואחת בתחום ה- 10. יש לצופף את הקבוצה הגדולה, ולרווח את הקבוצה הקטנה. אחרי סידור הקבוצות יש לכסותן בנייר, ע"מ שהילד לא ימנה.

 • הרכב המספר

זיהוי הכמות הנשארת

זיהוי הכמות המופחתת

 • ה-0

ה-0 כמייצג כמות

הבנת המספר כמורכב מ-0 ומעצמו

 • התאמה חד חד ערכית

התאמה איכותית

התאמה קבוצתית

השוואת קבוצות

 • סידור בסדרה

סידור עצמים בסדרה על פי מימד 1

התאמה בין שתי סדרות

צירוף שתי סדרות בעלות עיקרון זהה לסדרה אחת

 • יכולת שימור והפיכות :
נושאי המשנה התכנים והפעילויות הנבדקים
יכולת שימור יכולת שימור בחומר בדיד

יכולת שימור בחומר רציף

יכולת הפיכות יכולת חזרה למצב התחלתי

הבנת שינויים בהקבצה

 • מושגים :
מושגי כמות יכולת להשוואת כמויות
מושגי מרחב מושגי גודל והשוואת גדלים

מושגי מיקום וכיוון

מונחי פעולות החיבור והחיסור הבנת המשמעות היומיומית של המילים המשמשות כמונחי פעולות

 

ליצירת קשר מלא פרטים