אבטחת מידע

המערכת מוגנת ומאובטחת באמצעות פרוטוקול האבטחה SSL ב 128 סיביות.

לא ניתן לגשת למידע הנמצא על גבי השרתים ללא הרשאה.

לשמירת סודיות ופרטיות המאובחנים מכל משמר ולמען הסר כל ספק , המערכת אינה שומרת נתוני מאובחנים מעבר ל 30 יום מיום סיום האבחון – על המאבחן לשמור את הנתונים והדוח הסופי ברשותו.

כך , לא ניתן בשום מקרה להגיע למצב בו ידלפו נתוני מאובחנים לגורמים שאינם מורשים.

ליצירת קשר מלא פרטים