אבחון בחשבון לכתה ד'

מושג המספר בתחום ה-100,000

א.מניה וספירה ביחידות ,עשרות שלמות מאות ואלפים

למשל על המאובחן להמשיך את הסדרה בהתאם-                                          .. 100,200,300,400

……..,1120,1230,1330

או

ספור קדימה מ567 עד שאומר מספיק.

ספור לאחור מ1087….

ספירה ברצף עולה                 __________________________854

ספירה ברצף יורד                   __________________________ 975

ב. השלמת סדרות כתובות

ללא דילוגים ___________ , ______________ , _____________ 267 , ,265

עם דילוגים  ___________ , ______________ , _____________   181 , 179

___________ , ______________ , _____________  234, 212

  • מחזוריות המספרים

ספירה ברצף עולה                 __________________________854

ספירה ברצף יורד                   __________________________ 975

ד.קריאה וכתיבת מספרים דו ,תלת וארבע ספרתיים

כתוב במילים:

6701                                                      .                                        .

1913                                                                                              

כתוב בספרות:

תשע מאות אלף וחמש:                                                                         .

חמש מאות אלף שישים וחמש :                                                                         .

ה. מקום המספר – מספרים עוקבים

  • א. מספר קודם למספר נתון

2898 _____________________    6531_____________________

7289____________________           663 ____________________

  • ב. מספר עוקב

______________________ 7844

______________________ 5518

______________________ 6076

 

ו. הקף בעיגול את ספרת האחדות במספר  842

הקף בעיגול את ספרת המאות במספר    916

ז.פוזיציה

העתקת תרגיל ממאוזן למאונך ופתור את התרגיל

=13,479+453+25

  1. מפוזיציה למספר

כתוב את המספר שיש לו 5 מאות אלפים ו-2 עשרות ________________________________

כתוב את המספר שיש לו 8 עשרות אלפים ו-5 מאות ________________________________

ח. חישוביות: עובדות יסוד בארבע פעולות החשבון בע"פ

חיבור וחיסור – תחילה יש לשאול את עובדות היסוד בתוך עשרת ומחוצה לה בעל פה על מנת לבדוק האם השליפה איטית אות תקינה ,כמו כן לבדוק את האסטרטגיה בה הנבחן משתמש).

פעילות הבאה: תרגילים

בתוך העשרת:

4+3=                9-2=           8-6=             9-0=             0+7=

=25+3

=24+5

מעבר עשרת:

9+                                    874-                         178+                       678-57

607                                       467                           463                        245  

 

כפל:

0X9=                                  1X8=

2X8=                                  9X2=

7X10=                                 4×4

חילוק:

18:2=                                 16:2=

סמן את התרגיל המתאים ל4×3

4+4+4                    4+3                          3+3

ט .שימור כמות

השלם את המספר

4326-<          4326-768

380+137       130+387

י. משמעות הפעולות:

  1. חבר בעיה שהתשובה שלה הוא 16 מאות ו4 עשרות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .                                  

  שאלות מילוליות

  1. לרומי 14 בולים , היא השאילה לנעמה 6 בולים.  כמה בולים נותרו לרומי

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

  1. .הדר רצה לקנות משחק מחשב ב28 ₪ ושלט ב13 ₪

כמה כסף שילמה עבורם ?

________________________________________________________

 

ליצירת קשר מלא פרטים