אבחון בחשבון לכיתה ב'

 אבחון בחשבון

 כתה ב'

 תכנית הלימודים ממשרד החינוך:

1.מספרים טבעיים בתחום ה1000

2.פעולות בחשבון בתחום ה100

(סימני התחלקות2,5,,10 )

(שימוש בסוגריים)

3.הרחבת תחום המספרים-ישר המספרים

הכרת שברים חצי ורבע

                                      4.חקר נתונים                 

 מושג המספר בתחום ה-1000

 מניה וספירה ביחידות ,עשרות שלמות ומאות

למשל על המאובחן להמשיך את הסדרה בהתאם-                                          .. 10,20,30,40   

 או

……..,12,23,33

 

השלמת סדרות כתובות

ללא דילוגים ___________ , ______________ , _____________ 26 , ,25

 

עם דילוגים  ___________ , ______________ , _____________ 50 , 49

 

            ___________ , ______________ , _____________  23, 21

 

 1. מחזוריות המספרים

ספירה ברצף עולה                      __________________________35

ספירה ברצף יורד                      __________________________ 76

2.קריאה וכתיבת מספרים דו ותלת ספרתיים

ערך המקום במבנה המספר

מקום המספר – מספרים עוקבים

 • א. מספר קודם למספר נתון

89 _____________________      53 _____________________

289____________________       69 ____________________

 • ב. מספר עוקב

______________________ 78

______________________ 55

______________________ 676

______________________ 922

 • ג. מספר קודם ומספר עוקב

____________________  776 _______________________

____________________ 78_________________________

____________________ 35_________________________

____________________ 160 ________________________

 1. מחזוריות שיטת הספירה
 • מספר גדול / קטן ב – 10

גדול :    _______________________ 408

_______________________ 276

קטן :     230 _____________________

630 ______________________

 • מספר גדול / קטן ב –1

גדול :   ______________________ 156

_____________________      800

קטן :     350 ______________________

105 ______________________

משמעות כמותית

 מספר גדול וקטן ממספר נתון

_______________________  502 ________________________

______________________  405  __________________________

 1. סידור מספרים לפי סדר גודל

4,530 , ,5 , 405 , 14 , 23

8 , 21  ,300 , 51,450 , ,52,   120,

מבנה עשורי ופוזיציה :

 1. קריאה וכתיבת מספרים

כתוב את המספר שאתה שומע:

 שלושים – ______________________________________

חמש מאות ושתים – ___________________________

תשע מאות תשעים ותשע – _________________________________________

 1. קריאת מספרים

 14,008

350,480

2,045,308

פוזיציה

העתקת תרגיל ממאוזן למאונך ופתירת התרגיל

=9+42,053+25

 1. שמות היחידות העשוריות

שיום ספרות

במספר 4,205     הספרה 4 מייצגת _________________

במספר 36,042   הספרה 4 מייצגת _________________

במספר 254,000 הספרה 4 מייצגת _________________

זיהוי ספרה

הקף את ספרת העשרות במספר    823

הקף את ספרת האלפים במספר     1845

הקף את ספרת האלפים במספר     5346

 1. מפוזיציה למספר

כתוב את המספר שיש לו 5 מאות ו-2 עשרות ________________________________

כתוב את המספר שיש לו 8 עשרות ו-5 מאות ________________________________

כתוב מספר שיש לו 4 אחדות, 14 עשרות ו6 מאות _______________________________

 5. המרה

השלם את החסר:

10 מאות שווה ל-1      __________________

10 אלפים שווה ל-1     __________________

1000 אלפים שווה ל-1 __________________

חישוביות

עובדות יסוד בארבע פעולות החשבון בע"פ

חיבור וחיסור

 בתוך העשרת:                  4+3=                9-2=             6+3=             8-6=             9-0=             0+7=

 מעבר עשרת:

9+8=                                    14-7=

6+7=                                    12-6=

8+8=                                    13-4=

7+5=                                    15-9=

8+7=                                  14-6=

7+7=                                  15-6=

8+5=                                  14-8=

 כפל:

0X9=                                  1X8=

2X8=                                  9X2=

5X9=                                  7X5=

7X10=                                8X9

חילוק:

25:1=                                 0:25=

18:2=                                 16:2=

45:5=                                 70:10=

36:6=                                 64:8=

30:5=                                 32:4=

56:7=                                 48:8=

יישום הידע במספרים עגולים: (שליפה אוטומטית)

חיבור:                                   =700+300                                                      =600+300

חיסור:                                   =800-500                                                        =900-200

כפל:                                     =2X30                                                             =4X2

חיבור:

507

468+

 חיסור:

84                                               806                                       86

79-                                              49-                                        57-  

 כפל:

23x

46x

7×4

55x

 חילוק:

68:2=                                                    75:5=

8:8=

35:7=

משמעות הפעולות:

שאלות מילוליות

 1. דנה ויוסי ערכו תחרות, מי כותב יותר שמות מקומות.

דנה כתבה 128 שמות, יוסי כתב 250 שמות.

בכמה שמות יותר כתב יוסי?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

רוית רצתה לרכוש חולצה ב40 ₪

היא נתנה למוכרת 100ש"ח

כמה עודף קיבלה?

________________________________________________________

________________________________________________________

 1. 5 ספרי חשבון עולים 30 שקלים.

כמה כסף נשלם עבור  ספר חשבון אחד?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

 1. לפסטיבל ________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

 1. למסיבת כיתה ________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

יצירת סיפור חשבוני-ללא תרגיל נתון

=5X4

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

=42:2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

הבנה חשבונית ; מהות הכפל :

שפת הקבוצות

 כמה קבוצות לפניך ? ________________________________________

כמה ריבועים בכל קבוצה ? ____________________________________

כמה ריבועים יחד בכל קבוצה ? _________________________________

כתוב תרגיל מתאים (בלי לספור) ________________________________

שפת המערך המשובץ

             
             
             
             

 

כמה שורות יש ? __________________________________________

כמה משבצות בכל שורה ? ___________________________________

כמה משבצות בכל הצורה ? __________________________________

כתוב תרגיל מתאים (בלי לספור) ______________________________

 

אבחון בחשבון

 כתה ב'

  

תכנית הלימודים ממשרד החינוך:

1.מספרים טבעיים בתחום ה1000

2.פעולות בחשבון בתחום ה100

(סימני התחלקות2,5,,10 )

(שימוש בסוגריים)

3.הרחבת תחום המספרים-ישר המספרים

הכרת שברים חצי ורבע

                                      4.חקר נתונים                 

 מושג המספר בתחום ה-1000

 מניה וספירה ביחידות ,עשרות שלמות ומאות

למשל על המאובחן להמשיך את הסדרה בהתאם-                                          .. 10,20,30,40   

 או

……..,12,23,33

 השלמת סדרות כתובות

ללא דילוגים ___________ , ______________ , _____________ 26 , ,25

 עם דילוגים  ___________ , ______________ , _____________ 50 , 49

            ___________ , ______________ , _____________  23, 21

 מחזוריות המספרים

ספירה ברצף עולה                      __________________________35

ספירה ברצף יורד                      __________________________ 76

2.קריאה וכתיבת מספרים דו ותלת ספרתיים

ערך המקום במבנה המספר

מקום המספר – מספרים עוקבים

 • א. מספר קודם למספר נתון

89 _____________________      53 _____________________

289____________________       69 ____________________

 • ב. מספר עוקב

______________________ 78

______________________ 55

______________________ 676

______________________ 922

 • ג. מספר קודם ומספר עוקב

____________________  776 _______________________

____________________ 78_________________________

____________________ 35_________________________

____________________ 160 ________________________

 1. מחזוריות שיטת הספירה
 • מספר גדול / קטן ב – 10

גדול :    _______________________ 408

_______________________ 276

קטן :     230 _____________________

630 ______________________

 • מספר גדול / קטן ב –1

גדול :   ______________________ 156

_____________________      800

קטן :     350 ______________________

105 ______________________

משמעות כמותית

 מספר גדול וקטן ממספר נתון

_______________________  502 ________________________

______________________  405  __________________________

 1. סידור מספרים לפי סדר גודל

4,530 , ,5 , 405 , 14 , 23

8 , 21  ,300 , 51,450 , ,52,   120,

מבנה עשורי ופוזיציה :

 1. קריאה וכתיבת מספרים

כתוב את המספר שאתה שומע:

 שלושים – ______________________________________

חמש מאות ושתים – ___________________________

תשע מאות תשעים ותשע – _________________________________________

 1. קריאת מספרים

 14,008

350,480

2,045,308

פוזיציה

העתקת תרגיל ממאוזן למאונך ופתירת התרגיל

=9+42,053+25

 1. שמות היחידות העשוריות

שיום ספרות

במספר 4,205     הספרה 4 מייצגת _________________

במספר 36,042   הספרה 4 מייצגת _________________

במספר 254,000 הספרה 4 מייצגת _________________

זיהוי ספרה

הקף את ספרת העשרות במספר    823

הקף את ספרת האלפים במספר     1845

הקף את ספרת האלפים במספר     5346

 1. מפוזיציה למספר

כתוב את המספר שיש לו 5 מאות ו-2 עשרות ________________________________

כתוב את המספר שיש לו 8 עשרות ו-5 מאות ________________________________

כתוב מספר שיש לו 4 אחדות, 14 עשרות ו6 מאות _______________________________

 5. המרה

השלם את החסר:

10 מאות שווה ל-1      __________________

10 אלפים שווה ל-1     __________________

1000 אלפים שווה ל-1 __________________

חישוביות

עובדות יסוד בארבע פעולות החשבון בע"פ

חיבור וחיסור

 בתוך העשרת:                  4+3=                9-2=             6+3=             8-6=             9-0=             0+7=

 מעבר עשרת:

9+8=                                    14-7=

6+7=                                    12-6=

8+8=                                    13-4=

7+5=                                    15-9=

8+7=                                  14-6=

7+7=                                  15-6=

8+5=                                  14-8=

 כפל:

0X9=                                  1X8=

2X8=                                  9X2=

5X9=                                  7X5=

7X10=                                8X9

חילוק:

25:1=                                 0:25=

18:2=                                 16:2=

45:5=                                 70:10=

36:6=                                 64:8=

30:5=                                 32:4=

56:7=                                 48:8=

יישום הידע במספרים עגולים: (שליפה אוטומטית)

חיבור:                                   =700+300                                                      =600+300

חיסור:                                   =800-500                                                        =900-200

כפל:                                     =2X30                                                             =4X2

חיבור:

507

468+

 חיסור:

84                                               806                                       86

79-                                              49-                                        57-  

 כפל:

23x

46x

7×4

55x

 חילוק:

68:2=                                                    75:5=

8:8=

35:7=

משמעות הפעולות:

שאלות מילוליות

 1. דנה ויוסי ערכו תחרות, מי כותב יותר שמות מקומות.

דנה כתבה 128 שמות, יוסי כתב 250 שמות.

בכמה שמות יותר כתב יוסי?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

רוית רצתה לרכוש חולצה ב40 ₪

היא נתנה למוכרת 100ש"ח

כמה עודף קיבלה?

________________________________________________________

________________________________________________________

 1. 5 ספרי חשבון עולים 30 שקלים.

כמה כסף נשלם עבור  ספר חשבון אחד?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

 1. לפסטיבל ________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

 1. למסיבת כיתה ________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

יצירת סיפור חשבוני-ללא תרגיל נתון

=5X4

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

=42:2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

הבנה חשבונית ; מהות הכפל :

שפת הקבוצות

 

כמה קבוצות לפניך ? ________________________________________

כמה ריבועים בכל קבוצה ? ____________________________________

כמה ריבועים יחד בכל קבוצה ? _________________________________

כתוב תרגיל מתאים (בלי לספור) ________________________________

שפת המערך המשובץ

             
             
             
             

 

כמה שורות יש ? __________________________________________

כמה משבצות בכל שורה ? ___________________________________

כמה משבצות בכל הצורה ? __________________________________

כתוב תרגיל מתאים (בלי לספור) ______________________________

 

 

ליצירת קשר מלא פרטים